О нама

Клиника за неурологију збрињава оболеле од различитих оболења централног и периферног нервног система као што су епилепсије, мултипла склероза, неуромишићне болести, болести екстрапирамидног система и хередодегенеративна обољења, примарних главобоља И других хроничних болних стања неуролошке генезе, когнитивне поремећаје, а такође и оболеле од различитих облика можданог удара као што су интракранијална крварења, цереброваскуларне тромбозе и емболије као и коматозна стања познатог и непознатог порекла.

  • Клиника за неурологију својом делатношћу покрива подручје југоисточне Србије и Косова-регију са око 2 500 000 становника .На клиници се обављају најсложеније дијагностичке и терапијске процедуре , уз истовремено спроводјење мера здравственог информисања и васпитања становништва у погледу фактора ризика. Кадровски, просторни, стручно-медицински потенцијали и опрема , уз блиску сарадњу са свим институтима , клиникама и заводима Клиничког центра у Нишу , чине да је ова клиника једна од најважнијих неуролошких центара у земљи .
  • Клиника за неурологију је специјализована здравствена установа у којој се обавља здравствена, образовна и научноистраживачка делатност из области неурологије.
  • Здравствена делатност се остварује пружањем помоћи оболелим градјанима, коришћењем савремених достигнућа из области медицинске науке , осигурањем оптималних услова испитивања, неге и лечења до опоравка или излечења и изналажењем нових путева и метода у решавању здравствених проблема.
  • Образовна делатност обухвата додипломску наставу за студентне медицине и стоматологије и обуку лекара на лекарском и специјалистичком стажу из области неурологије. Сем основне наставе за студенте , наставници и сарадници предмета неурологија обављају и наставу за последипломске-специјалистичке студије из неурологије, психијатрије, неуро-психијатрије, интерне медицине, ургентне, физикалне и опште медицине.На Клиници се обавља и стручно усавршавање здравствених радника из области процеса здравствене неге.
  • Научна и стручна делатност се одвија кроз рад на пројектима клиничко-апликованих испитивања и кроз израду магистарских и докторских теза.
  • Од оснивања па до данас , Клиника за неурологију је доживела напредак на сва три подручја своје делатности : здравственом, наставном и научноситраживачком. Од обичног неуролошког одељења постала је високо – специјализована здравствена установа која обезбеђује неуролошку заштиту на територији региона као и референтна установа за поједине области неурологије..