ПСИХОНЕУРОИМУНОЛОГИЈА

УДРУЖЕЊЕ НЕУРОЛОГА НИШ УДРУЖЕЊЕ ЗА МОЖДАНИ УДАР НИШ КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ КЦ НИШ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА НЕУРОЛОГА СРБИЈЕ

Национални конгрес друго обавештење

ПСИХОНЕУРОИМУНОЛОГИЈА

Скуп је акредитован од стране Здравственог савета РС БР А-1-1037/19

Број бодова за предавача је 8, за пасивног учесника 4.

БЕСПЛАТНА КОТИЗАЦИЦИЈА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

ОД 26. ДО 29. СЕПТЕМБРА 2019.
ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА – ТВРЂАВА НИШ / ХОТЕЛ NEW CITY

 

УДРУЖЕЊЕ НЕУРОЛОГА НИШ

СЕКЦИЈА НЕУРОЛОШКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА УДРУЖЕЊЕ ЗА МОЖДАНИ УДАР НИШ КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ КЦ НИШ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА НЕУРОЛОГА СРБИЈЕ

Национални конгрес друго обавештење

ПСИХОНЕУРОИМУНОЛОГИЈА

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ПРЕВЕНЦИЈИ ОБОЉЕЊА,КОД ОБОЛЕЛИХ И У ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У НЕУРОЛОГИЈИ

Скуп је акредитован од стране Здравственог савета РС БР АД-1-470/19

Број бодова за предавача је 8, за пасивног учесника 4.

ОД 26. ДО 29. СЕПТЕМБРА 2019.

ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА – ТВРЂАВА НИШ / ХОТЕЛ NEW CITY

Obaveštenje.pdf