Контакт за смештај у Нишу

Ivana Miljković
Conference & Event Manager
Mondorama Tourist  and  travel Agency, Nis
Tel: + 381 18 259 500
Mob: + 381 69 208 69 44
Fax: + 381 18 293 305
Web: www.mondorama.rs