Програм и сатница рада националног симпозијума: Неуролошка здравствена нега од нихилизма до индивидуално орјентисаног приступа

ПРОГРАМ И САТНИЦА РАДА

Национални симпозијум 

Неуролошка здравствена нега од нихилизма до индивидуално орјентисаног приступа

 

Програм симпозијума на први меморандум