Здравствена нега неуролошких болесника – од нихилизма до индивидуално оријентисаног приступа

СЕКЦИЈА НЕУРОЛОШКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА НИШ

УДРУЖЕЊЕ НЕУРОЛОГА НИШ-ASSOCIATION NEUROLOGISTS OF NIS

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НЕУРОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА –  ОД НИХИЛИЗМА ДО ИНДИВИДУАЛНО ОРЈЕНТИСАНОГ ПРИСТУПА

ПОВОДОМ 65 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА НЕРВНОГ ОДЕЉЕЊА У НИШУ

ОД 20. ДО 23.09.2018. СЕПТЕМБРА У НИШУ

у Конгресном центру – Официрски дом Ниш.

  • Акредитован стручни скуп од стране Здравственог савета РС – бр. А-1-1107/18
  • Број бодова за предавача 12, за пасивног учесника 6

Са задовољством, поштовањем и радошћу, позивамо све медицинске сестре и здравствене техничаре, као и сараднике, да присуствују овом стручном скупу.

С поштовањем,

Организациони одбор