Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш

На основу чл.7. став 1. Закона о Удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011), на Скупштини Удружења Неуролога одржаној дана 15.03.2018. године, у Нишу Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09) и чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у Оснивачком одбору, дана 15.03.2018. године донета је

О Д Л У К А

О оснивању Секције неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш , Удружења неуролога Ниш:

  • За председника Секције, је изабран Драган Стојић,
  • за заменика председника Лидија Пауновић,
  • за генералног секретара Маја Манчић.

У Нишу, 15.03.2018. године.

 

СЕКЦИЈА НЕУРОЛОШКИХ СЕСТАРА.pdf